Voorwaarden Autorijschool Hillegom

Bij Autorijschool Hillegom zal je geen algemene voorwaarden tegen komen die niet wettelijk bepaald zijn (zoals de kleine lettertjes!!) die misschien voor verrassingen zorgen, zoals bij de meeste rijscholen wel het geval is. Het is beter te voorkomen dan te genezen!

 • A: Voor rijlessen dient de kandidaat 16,5 jaar of ouder te zijn.
 • B: Bij de rijlessen dient de kandidaat een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen in geval van verkeerscontrole of nood.
 • C: Je dient ervoor te zorgen dat je tijdig op de afgesproken plaats aanwezig bent. Bent je iets verlaat, wees er dan gerust op dat uw rijinstructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats op je zal wachten. Ben je dan nog niet aanwezig op de afgesproken plaats, dan heeft je rijschool het recht om je de rijles (lessen) toch in rekening te brengen.
 • D: Je mag een rijles annuleren of verzetten. Dit dien je 48 uur van tevoren te doen, anders heeft de rijschool het recht om je deze rijles toch in rekening te brengen.
 • E: Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Rijexamen voorwaarden

 • A: De leerling dient geslaagd te zijn voor het theorie-examen voordat de leerling kan deelnemen aan een TussenTijdse Toets of het praktijkexamen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Indien de leerling het theorie-examen te kort van tevoren inplant ten opzichte van een toets of praktijkexamen met als gevolg dat de leerling zakt en niet meer opnieuw een theorie-examen af kan nemen voor de toets of examen, dan gaat de toets of het praktijkexamen niet door en zijn de kosten voor eigen rekening. Autorijschool Hillegom is hiervoor niet aansprakelijk. Leer gewoon goed of neem een theoriecursus.
 • B: Als je praktijkexamen niet kan plaatsvinden, dan geldt het volgende:
 Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet u het nieuwe examen betalen. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantie data aan de rijschool schriftelijk hebt doorgegeven. Of als je bijvoorbeeld niet de juiste of geldige documenten kunt overleggen (zoals het identiteitsbewijs) dan moet je alsnog de kosten voor het nieuwe examen dragen.

Annulering examen

 • A: Als de TussenTijdse Toets of het praktijkexamen niet door kan gaan vanwege de slechte weersomstandigheden, dan zal het CBR de toets of het examen uitstellen. Dit betekent dat de toets of het examen op een later moment kosteloos ingehaald dient te worden. De rijschool kan direct via het reserveringssysteem een nieuwe reservering maken. Voor deze uitgestelde toets of examen worden alleen nog de extra uren rijles in rekening gebracht.
 • B: Als de lesauto defect is op de dag van de TussenTijdse Toets of het praktijkexamen, of als de examinator de lesauto heeft afgekeurd, dan zal de rijschool een nieuwe reservering maken om de toets of het examen in te halen. De kosten van de toets/examen zijn voor rekening van de rijschool. De rijlessen die je extra neemt komen wel voor eigen rekening.
 • C: Kan de TussenTijdse Toets of het praktijkexamen niet doorgaan vanwege ziekte of een overleden naaste, dan kun je gebruik maken van het restitutieformulier. Hiermee kun je een gedeelte van het examengeld terug vragen. Hiermee kan er weer een volgend examen worden aangevraagd. Het bedrag wat het CBR aan de rijschool terugbetaald is € 75,- omdat het CBR hiervoor administratiekosten berekenen.

Stoppen met lessen

Je besluit om wat voor reden dan ook om te stoppen met de rijopleiding:

 • A: Als je geen vast aantal rijlessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken kun je met de rijopleiding stoppen wanneer je wilt.
 • B: Heb je wel een vast aantal rijlessen of een vaste lesperiode afgesproken, bijvoorbeeld een lespakket, dan kun je alleen stoppen met de rijopleiding als je hiervoor een geldige reden hebt. De cursist dient een geldige doktersverklaring te kunnen overleggen. De rijschool zal in dit geval het tegoed binnen 14 werkdagen terugbetalen aan de cursist. Als er al een TussenTijdse Toets of praktijkexamen is aangevraagd, dan kan dit helaas niet meer worden geannuleerd. Wel kun je bij het CBR het restitutieformulier downloaden en krijg je een deel van het examengeld terug.
 • C : Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeen gekomen rijlessen of met het geven van rijlessen over de overeen gekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als je rijschool zo'n ernstige reden hier voor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. De rijschool moet je dan wel duidelijk maken waarom hij de rijlessen wil beëindigen. Had je al rijlessen vooruit betaald, dan moet de rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terug betalen.
 • D: Als je een gratis lesuur hebt gekregen van Autorijschool Hillegom, bijvoorbeeld omdat je jarig was tijdens je 1e rijles of je hebt een vriend of vriendin aangemeld, dan worden die uren altijd gereden voor het praktijkexamen, zodat de rijschool zekerheid heeft dat je de lessen ook bij deze rijschool afmaakt. De gratis lesuren kunnen door Autorijschool Hillegom alleen maar worden gegeven als je ook daadwerkelijk alle rijlessen en examens doet bij het CBR via onze rijschool. Als je besluit te stoppen zijn de eventuele gratis lesuren dus verloren. Je kunt dan nog altijd een rekening van het gratis uurtje verwachten.

 

Vrijwaring

Stel dat je tijdens de rijlessen of het praktijkexamen een bekeuring krijgt/rijdt of schade veroorzaakt aan een auto van een andere weggebruiker of aan de lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:

 • A: De rijschoolhouder kan je aansprakelijk stellen voor de gereden boetes. Soms betalen de leerling en instructeur ieder de helft, dat geldt als de boete meer bedraagt dan €40,-. Voor schades draagt de rijschool zelf het risico.
 • B: Het is verboden om tijdens de rijlessen onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen zoals bv medicijnen of drugs die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was wordt je hiervoor aansprakelijk gesteld.
 • C: De rijschool is niet verantwoordelijk voor schade en letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt.