Voorwaarden Autorijschool Hillegom

Bij Autorijschool Hillegom zal je geen algemene voorwaarden tegen komen die niet wettelijk bepaald zijn (zoals de kleine lettertjes!!) die misschien voor verrassingen zorgen, zoals bij de meeste rijscholen wel het geval is. Het is beter te voorkomen dan te genezen!

  • A: Voor rijlessen dient de kandidaat 16,5 jaar of ouder te zijn.
  • B: Bij de rijlessen dient de kandidaat een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen in geval van verkeerscontrole of nood.
  • C: Je dient ervoor te zorgen dat je tijdig op de afgesproken plaats aanwezig bent. Bent je iets verlaat, wees er dan gerust op dat uw rijinstructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats op je zal wachten. Ben je dan nog niet aanwezig op de afgesproken plaats, dan heeft je rijschool het recht om je de rijles (lessen) toch in rekening te brengen.
  • D: Je mag een rijles annuleren of verzetten. Dit dien je 48 uur van tevoren te doen, anders heeft de rijschool het recht om je deze rijles toch in rekening te brengen.
  • E: Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen

Rijexamen voorwaarden

A: De leerling dient geslaagd te zijn voor het theorie-examen voordat de leerling kan deelnemen aan een TussenTijdse Toets of het praktijkexamen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Indien de leerling het theorie-examen te kort van tevoren inplant ten opzichte van een toets of praktijkexamen met als gevolg dat de leerling zakt en niet meer opnieuw een theorie-examen af kan nemen voor de toets of examen, dan gaat de toets of het praktijkexamen niet door en zijn de kosten voor eigen rekening. Autorijschool Hillegom is hiervoor niet aansprakelijk. Leer gewoon goed of neem een theoriecursus.
B: Als je praktijkexamen niet kan plaatsvinden, dan geldt het volgende:
Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet u het nieuwe examen betalen. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent, tenzij je bij de aanvraag van het examen de vakantie data aan de rijschool schriftelijk hebt doorgegeven. Of als je bijvoorbeeld niet de juiste of geldige documenten kunt overleggen (zoals het identiteitsbewijs) dan moet je alsnog de kosten voor het nieuwe examen dragen.
C: Alle kosten voor de rijlessen en praktijkexamens dienen volledig te zijn betaald 24 uur voor aanvang van het praktijkexamen. Indien de leerling niet aan deze voorwaarde voldoet, dan wordt de leerling niet opgehaald op de dag van het praktijkexamen. Deze kosten worden alsnog in rekening gebracht. Het volledige bedrag moet dan alsnog binnen 14 dagen worden betaald, anders zijn we helaas genoodzaakt de factuur met daarop de gemaakte kosten uit handen te geven aan het incassobureau. Autorijschool Hillegom hoopt natuurlijk dat dit niet hoeft te gebeuren

Stoppen met lessen

Je besluit om wat voor reden dan ook om te stoppen met de rijopleiding:

  • A: Als je geen vast aantal rijlessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken kun je met de rijopleiding stoppen wanneer je wilt.
  • B: Heb je wel een vast aantal rijlessen of een vaste lesperiode afgesproken, bijvoorbeeld een lespakket, dan kun je alleen stoppen met de rijopleiding als je hiervoor een geldige reden hebt, dat wil zeggen; de cursist dient een geldige doktersverklaring te kunnen overleggen waarin te vinden is dat er een medisch probleem is waardoor lessen niet meer hervat kunnen worden. De rijschool zal in dit geval het tegoed binnen 14 werkdagen terugbetalen aan de cursist. Als er al een tussentijdse toets of praktijkexamen is aangevraagd, dan kan dit helaas niet meer worden geannuleerd en zullen de kosten van de toets of het rijexamen niet worden terugbetaald. In sommige gevallen kun je bij het CBR het restitutieformulier downloaden en krijg je eventueel een deel van het examengeld terug als je hiervoor in aanmerking komt.
  • C : Ook de rijschool kan besluiten te stoppen met de overeen gekomen rijlessen of met het geven van rijlessen over de overeen gekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als je rijschool zo’n ernstige reden hier voor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. De rijschool moet je dan wel duidelijk maken waarom hij de rijlessen wil beëindigen. Had je al rijlessen vooruit betaald, dan moet de rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terug betalen.

Geldigheidsduur van een lespakket

Alle lespakketten dienen binnen de termijn van 12 maanden na dagtekening van onze lesovereenkomst volledig te zijn verbruikt. Indien er lesuren, toetsen en/of examens niet zijn gebruikt binnen de gestelde termijn, dan komen deze automatisch te vervallen. Restitutie van overgebleven lesuren, toetsen en/of examens is niet mogelijk.

Een lesovereenkomst wordt altijd opgesteld door de rijschool bij het afsluiten van een lespakket, deze wordt dan per mail verzonden met bijgevoegd de factuur. De lesovereenkomst dient door de leerling geprint, ondertekent* en geretourneerd te worden. Indien de lesovereenkomst niet binnen 4 weken geretourneerd wordt, gaat de cursist automatisch akkoord met de voorwaarden.

*Indien u jonger bent dan 18 jaar, moet de lesovereenkomst ook voorzien worden van een handtekening van uw ouders/verzorgers.

Wanneer het voorkomt dat de instructeur ziek is of er een langdurig probleem is opgetreden, dan zal er altijd gezocht worden naar een instructeur uit de omgeving om de rijlessen over te nemen.